Max 3D Pro thứ 7 ngày 22/04/2023

Kết quả kỳ #250 ngày 22-04-2023
ĐB 665 547
G.1 078 302 585 979
G.2 328 234 158 656 309 779
G.3 882 648 845 218 542 366 032 452

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro