Max 3D Pro thứ 7 ngày 13/05/2023

Kết quả kỳ #259 ngày 13-05-2023
ĐB 953 838
G.1 789 144 471 699
G.2 985 685 926 329 481 303
G.3 872 693 145 789 195 574 794 160

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro