Max 3D Pro thứ 5 ngày 11/05/2023

Kết quả kỳ #258 ngày 11-05-2023
ĐB 195 367
G.1 193 449 755 597
G.2 038 049 309 066 012 095
G.3 443 109 840 314 547 427 447 806

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro