Max 3D Pro thứ 3 ngày 16/05/2023

Kết quả kỳ #260 ngày 16-05-2023
ĐB 110 926
G.1 383 917 553 917
G.2 814 773 420 487 293 545
G.3 220 663 608 003 342 412 591 963

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro