Max 3D Pro thứ 5 ngày 31/08/2023

Kết quả kỳ #306 ngày 31-08-2023
ĐB 491 802
G.1 806 298 258 849
G.2 599 914 728 539 265 961
G.3 706 322 429 106 074 421 219 026

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro