Max 3D Pro thứ 3 ngày 29/08/2023

Kết quả kỳ #305 ngày 29-08-2023
ĐB 882 636
G.1 655 293 194 097
G.2 739 315 617 419 333 300
G.3 664 090 673 367 235 475 754 536

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro