Max 3D Pro thứ 3 ngày 23/05/2023

Kết quả kỳ #263 ngày 23-05-2023
ĐB 556 999
G.1 978 393 610 415
G.2 473 218 790 316 089 982
G.3 401 026 476 213 116 690 509 841

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro