Max 3D Pro thứ 7 ngày 20/05/2023

Kết quả kỳ #262 ngày 20-05-2023
ĐB 150 086
G.1 247 824 244 367
G.2 585 174 424 800 349 323
G.3 149 975 731 841 269 976 216 130

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro