Max 3D Pro thứ 5 ngày 17/08/2023

Kết quả kỳ #300 ngày 17-08-2023
ĐB 780 375
G.1 931 251 615 423
G.2 018 254 057 421 587 883
G.3 994 645 819 298 628 435 601 684

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro