Max 3D Pro thứ 3 ngày 15/08/2023

Kết quả kỳ #299 ngày 15-08-2023
ĐB 281 338
G.1 190 549 830 654
G.2 569 457 918 421 601 451
G.3 294 421 559 273 363 953 197 026

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro