Max 3D Pro thứ 3 ngày 08/08/2023

Kết quả kỳ #296 ngày 08-08-2023
ĐB 393 589
G.1 773 574 650 685
G.2 585 362 551 488 572 103
G.3 380 703 222 470 903 282 248 922

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro