Max 3D Pro thứ 7 ngày 05/08/2023

Kết quả kỳ #295 ngày 05-08-2023
ĐB 756 749
G.1 454 940 920 352
G.2 676 688 694 122 340 607
G.3 191 565 502 231 251 266 456 522

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro