Max 3D Pro thứ 7 ngày 06/05/2023

Kết quả kỳ #256 ngày 06-05-2023
ĐB 185 282
G.1 492 833 355 135
G.2 150 436 389 405 589 934
G.3 323 513 852 585 696 622 168 058

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro