Max 3D Pro thứ 5 ngày 04/05/2023

Kết quả kỳ #255 ngày 04-05-2023
ĐB 595 547
G.1 568 030 762 677
G.2 319 046 547 169 131 677
G.3 506 866 634 875 187 433 416 132

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro