XS Power 6/55 31-08-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

64.999.817.400đ

Giá trị jackpot 2

3.634.822.650đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 15-06-2024

Kỳ 925: Thứ Năm, 31-08-2023

  • 23
  • 33
  • 37
  • 43
  • 45
  • 46
  • 29

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 46.578.147.150
Jackpot 2 0 3.647.254.250
Giải 1 11 40.000.000
Giải 2 564 500.000
Giải 3 13021 50.000