XS Power 6/55 28-09-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

162.187.998.600đ

Giá trị jackpot 2

6.916.543.250đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 23-07-2024

Kỳ 937: Thứ Năm, 28-09-2023

  • 04
  • 23
  • 36
  • 45
  • 47
  • 50
  • 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 82.096.341.600
Jackpot 2 0 6.297.004.700
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 746 500.000
Giải 3 15150 50.000