XS Power 6/55 23-09-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

64.999.817.400đ

Giá trị jackpot 2

3.634.822.650đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 15-06-2024

Kỳ 935: Thứ Bảy, 23-09-2023

  • 20
  • 27
  • 36
  • 43
  • 45
  • 47
  • 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 72.457.474.800
Jackpot 2 0 5.226.019.500
Giải 1 5 40.000.000
Giải 2 635 500.000
Giải 3 14725 50.000