Xổ số Max 4D Thứ 3 - Kết quả xổ số Max 4D Thứ 3

G.1 0913
G.2 0312 7609
G.3 9360 4215 9441
KK 1 *913
KK 2 **13
Ký hiệu bộ số
A 0312 D 4215
B 0913 E 7609
C 9360 G 9441

Quảng cáo
G.1 6183
G.2 8250 5067
G.3 7225 5239 1876
KK 1 *183
KK 2 **83
Ký hiệu bộ số
A 6183 D 5067
B 7225 E 5239
C 8250 G 1876
G.1 4767
G.2 2869 1857
G.3 5424 9049 4752
KK 1 *767
KK 2 **67
Ký hiệu bộ số
A 4767 D 9049
B 1857 E 4752
C 5424 G 2869
G.1 3281
G.2 7715 1576
G.3 8634 5180 3846
KK 1 *281
KK 2 **81
Ký hiệu bộ số
A 1576 D 3281
B 7715 E 5180
C 8634 G 3846
G.1 0537
G.2 2935 8998
G.3 3805 6658 5838
KK 1 *537
KK 2 **37
Ký hiệu bộ số
A 3805 D 5838
B 6658 E 2935
C 8998 G 0537
G.1 7926
G.2 3052 4101
G.3 8198 4215 8603
KK 1 *926
KK 2 **26
Ký hiệu bộ số
A 3052 D 4101
B 8198 E 4215
C 7926 G 8603
G.1 9509
G.2 5658 1481
G.3 8543 6767 2069
KK 1 *509
KK 2 **09
Ký hiệu bộ số
A 1481 D 2069
B 8543 E 5658
C 6767 G 9509
G.1 2137
G.2 7372 4840
G.3 4639 5786 6858
KK 1 *137
KK 2 **37
Ký hiệu bộ số
A 4639 D 2137
B 4840 E 7372
C 5786 G 6858
G.1 5496
G.2 8953 5890
G.3 8797 6075 1016
KK 1 *496
KK 2 **96
Ký hiệu bộ số
A 5496 D 1016
B 8797 E 8953
C 6075 G 5890
G.1 9491
G.2 0053 3496
G.3 8900 3090 5583
KK 1 *491
KK 2 **91
Ký hiệu bộ số
A 9491 D 3496
B 0053 E 3090
C 8900 G 5583
G.1 0829
G.2 9739 1731
G.3 2908 0308 5982
KK 1 *829
KK 2 **29
Ký hiệu bộ số
A 0308 D 9739
B 2908 E 0829
C 5982 G 1731
G.1 1841
G.2 7850 9304
G.3 8743 3317 8828
KK 1 *841
KK 2 **41
Ký hiệu bộ số
A 8743 D 8828
B 1841 E 7850
C 3317 G 9304
G.1 3464
G.2 6239 6385
G.3 8164 2368 2499
KK 1 *464
KK 2 **64
Ký hiệu bộ số
A 6239 D 2368
B 6385 E 2499
C 8164 G 3464

- Xổ số Max 4D Thứ 3 là loại hình xổ số điện toán tự chọn của Vietlott mở thưởng lúc 18h00 thứ 3 hàng tuần.

- Xem kết quả xổ số XS Max 4D Thứ 3 chính xác nhất tại trang xổ số Ketqua.TV.

- Max 4D thứ 3 cũng được dân chơi So Xo mua nhiều ngày Thứ 3

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86