XS Mega 6/45 19-04-2024

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

20.570.219.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 31-05-2024

Kỳ 1187: Thứ Sáu, 19-04-2024

  • 02
  • 03
  • 20
  • 21
  • 32
  • 33

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 28.496.335
Giải 1 25 10.000.000
Giải 2 1288 300.000
Giải 3 22841 30.000