Thống Kê xổ số Max 4D theo lồng cầu chính xác

Thống kê Max 4D theo lồng cầu

TK theo lồng cầu XS Max 4D thứ 3, 12/01/2021

Số LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 3
(Đơn vị)
0 4 lượt 3 lượt 1 lượt 6 lượt
1 2 lượt 3 lượt 2 lượt 3 lượt
2 3 lượt 3 lượt 3 lượt 2 lượt
3 3 lượt 4 lượt 2 lượt 2 lượt
4 6 lượt 4 lượt 3 lượt 2 lượt
5 2 lượt 2 lượt 3 lượt 1 lượt
6 3 lượt 2 lượt 3 lượt 2 lượt
7 2 lượt 2 lượt 7 lượt 7 lượt
8 2 lượt 3 lượt 3 lượt 2 lượt
9 3 lượt 4 lượt 3 lượt 3 lượt

Quảng cáo

- Thống kê xổ số Max 4D của Viet lott theo lồng cầu chi tiết đầy đủ.

- Khi chơi xổ số Max 4D hãy xem thống kê Max 4D theo lồng cầu để có lựa chọn tốt hơn.

- Ketqua.tv thống kê theo lồng cầu Max 4D hoàn toàn miễn phí.

>> Xem thêm Thống kê Max 4D theo lượt về