Max 3D Pro thứ 7 ngày 15/07/2023

Kết quả kỳ #286 ngày 15-07-2023
ĐB 010 193
G.1 742 090 393 697
G.2 543 776 530 357 295 221
G.3 939 931 017 546 684 812 749 280

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro