Kết quả thống kê Lô tô miền Bắc Thứ 5

Loto miền Bắc Thứ 5, 28/09/2023

Đầu Loto
0 00, 04
1 17, 16
2 23, 22, 24, 20
3 36
4 43, 48, 43
5 56
6 69, 68, 62, 61
7 75, 78, 78
8 86, 88, 84
9 98, 96, 92, 97

Loto miền Bắc Thứ 5, 21/09/2023

Đầu Loto
0 03, 04
1 17
2 27, 25, 28, 20, 21
3 -
4 41, 46, 47
5 51, 54, 58
6 66, 66, 63, 64, 63
7 -
8 80, 80, 89, 80
9 92, 94, 94, 91

Loto miền Bắc Thứ 5, 14/09/2023

Đầu Loto
0 09, 01, 05, 03
1 10
2 22, 24, 23
3 34, 35, 33, 38
4 -
5 54, 57, 56, 52, 57
6 68
7 76, 70
8 81, 83, 89, 80
9 91, 96, 92

Loto miền Bắc Thứ 5, 07/09/2023

Đầu Loto
0 03, 09, 09
1 12, 19, 19, 12, 14
2 -
3 33, 38
4 49, 43, 48, 46, 48
5 56, 59, 50, 57
6 69, 62, 63
7 77, 78
8 -
9 95, 98, 97

Loto miền Bắc Thứ 5, 31/08/2023

Đầu Loto
0 04, 05
1 11
2 26, 29
3 39, 39, 34
4 40, 40, 48, 45, 46
5 51, 54, 55, 51, 52
6 66, 62, 66, 62
7 -
8 81, 80, 88
9 93, 92

Loto miền Bắc Thứ 5, 24/08/2023

Đầu Loto
0 09, 04, 00
1 17, 18, 16, 15
2 -
3 -
4 40, 47, 49, 44
5 52, 50, 57, 51, 58
6 68, 66, 60, 67, 65, 66
7 73, 70, 70
8 -
9 93, 96

Loto miền Bắc Thứ 5, 17/08/2023

Đầu Loto
0 09
1 12, 15, 15
2 20, 27
3 30, 30, 35
4 43, 48, 47
5 53, 53, 57
6 67
7 73, 77, 70
8 86, 84, 83, 80, 84
9 91, 98, 98

Thông tin về Loto miền Bắc thứ 5

- Xem nhanh Kết quả Lô miền Bắc Thứ 5 đầy đủ các con số LoTo MB Thứ 5, LTMB Thứ 5 hôm nay từ XSMB

- Thống kê loto Xổ số miền Bắc Thứ 5 mới nhất Miễn Phí, Chính Xác nhất từ kết quả xổ số kiến thiết của ketqua.tv

- Tra cứu thêm thông tin tại Kết quả Xổ số miền Bắc Thứ 5