Kết quả thống kê Lô tô miền Bắc Thứ 3

Lô tô miền Bắc Thứ 3, 20/07/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 00
1 17, 18
2 22, 22
3 36, 37, 38
4 42, 45
5 56, 50, 52, 55
6 68, 62
7 71, 72, 78, 73
8 82, 81, 81, 80, 81
9 99

Lô tô miền Bắc Thứ 3, 13/07/2021

Đầu Lô Tô
0 07, 01, 06
1 13, 18
2 25
3 35, 30, 36
4 48, 45
5 54, 56
6 64, 61, 63
7 75, 75
8 89, 89
9 90, 97, 94, 93, 93, 94, 95

Lô tô miền Bắc Thứ 3, 06/07/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 08
1 19, 10
2 22, 21, 26, 23, 28
3 -
4 42, 49
5 59, 54, 51, 51, 56
6 68, 69, 62, 63, 64
7 71, 78
8 80, 83
9 95, 92

Lô tô miền Bắc Thứ 3, 29/06/2021

Đầu Lô Tô
0 07, 07, 09
1 19, 17, 19
2 24, 24, 29, 27
3 39, 30
4 48, 47, 46, 43
5 58, 52
6 60, 65
7 74, 78, 77
8 85, 83
9 91, 98

Lô tô miền Bắc Thứ 3, 22/06/2021

Đầu Lô Tô
0 05, 02, 01, 09
1 18, 18, 17
2 20
3 32, 30
4 45, 47, 42, 46
5 58, 52, 58
6 68, 60
7 73, 79
8 86, 80
9 98, 99, 96, 96

Lô tô miền Bắc Thứ 3, 15/06/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 03
1 16
2 25, 23, 22, 27
3 36, 33, 31, 37, 39
4 49, 43
5 50, 59
6 65, 68, 67
7 73, 77, 78
8 83, 85
9 99, 93, 97

Lô tô miền Bắc Thứ 3, 08/06/2021

Đầu Lô Tô
0 08, 04, 05, 01
1 19
2 24, 23, 26, 25
3 39
4 43, 44, 41
5 59, 55
6 66, 61, 64, 66, 67
7 74
8 -
9 90, 98, 91, 98, 93, 95

- Xem nhanh Kết quả Lô miền Bắc Thứ 3 đầy đủ các con số LoTo MB Thứ 3, LTMB Thứ 3 hôm nay từ XSMB

- Thống kê loto Xổ số miền Bắc Thứ 3 mới nhất Miễn Phí, Chính Xác nhất từ kết quả xổ số của ketqua.tv

- Tra cứu thêm thông tin tại Kết quả Xổ số miền Bắc Thứ 3